Člani Sveta zavoda:

Tomc Vanjo, podpredsednik (predstavnik delavcev)

Aleksander Oražem (predstavnik delavcev)

Viktor Papež (predstavnik delavcev)

Marko Smiljanić, zapisnikar (predstavnik delavcev)

Emina Kuhar (predstavnica delavcev)

Marjan Jalovec (predstavnik občine Ribnica)

Gašper Levstik (predstavnik občine Ribnica)

Heidi Patricia Košir (predstavnica občine Sodražica)

Marjeta Škulj (predstavnica staršev)

Andreja Levstek (predstavnica staršev)