Na šoli delujejo številni orkestri, nekateri že skoraj od samega začetka, kot na primer harmonikarski orkester, drugi so začeli svojo pot kasneje: godalni orkester leta 1996, pihalni leta 2004 in simfonični leta 2005. Vsi so do sedaj že postali del ustaljene tradicije in učencem nudijo povsem drugačno raven izobraževanja in izkušenj.

Komorne skupine delujejo po dogovoru, glede na znanje, razred in sposobnost posameznih učencev. V zadnjem šolskem letu deluje enkrat tedensko po 45 minut toliko komornih skupin, kolikor jih dovoljuje potrjena sistematizacija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

GODALNI ORKESTER

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pri godalnem orkestru je po šolskem programu obvezno sodelovati od vključno 5. razreda naprej, po presoji učitelja lahko tudi prej. Godalni orkester, ki deluje že od leta 1996, je v zadnjem obdobju doživel precejšno prenovo, štel bo 25 rednih članov. V novem šolskem letu bo orkester nastopil predvidoma na šestih nastopih (gostovanje –koncert po intenzivnih vajah v Fiesi, kjer bodo intenzivne vaje potekale v mesecu novembru, koncert godalnega in pihalnega orkestra v Domu starejših občanov Ribnica, koncert zabavne glasbe v Velikih Laščah v mesecu maju, slavnostni koncert ob praznovanju 20-letnice delovanja orkestra, promenadni koncert v maju – Ribnica, nastop na koncertu ob dnevu državnosti v Ribnici). Vodila ga bo Ksenija Abramovič Grom.

 

 

 

PIHALNI ORKESTER

 

SONY DSC

V pihalni orkester se vključujejo učenci pihal in trobil od vključno 4. razreda naprej. Orkester deluje od leta 2002 in je zaradi menjave generacij v preteklih letih doživel precejšno prenovo. V tem šolskem letu bo orkester štel kar 32 članov. V orkestru so pripravljeni sodelovati tudi bivši učenci, česar smo zelo veseli. Orkester bo nastopil predvidoma na štirih nastopih (koncert godalnega in pihalnega orkestra v Domu starejših občanov, skupni koncert z ribniško godbo, koncert zabavne glasbe v Velikih Laščah v mesecu maju, promenadni koncert v Ribnici v mesecu maju). Orkester bo vodil Vanjo Tomc.

 

 

 

 

SIMFONIČNI ORKESTER

 

konc_simf_ribnica

V marcu 2006 je začel delovati simfonični orkester pod vodstvom Matjaža Jevšnikarja, ki je uspel zbrati dovolj bivših in sedanjih učencev za začetek delovanja. Takoj so začeli z vajami po sekcijah. Orkester zelo napreduje in dosega lepe umetniške uspehe. V letošnjem letu bo orkester štel že 53 članov. Predvideni nastopi: nastop na slavnostni akademiji ob Občinskem prazniku v Ribnici, slavnostni koncert ob praznovanju 10-letnice delovanja orkestra, nastop na reviji simfoničnih orkestrov v Sežani, nastop na slavnostni akademiji ob Občinskem prazniku v Velikih Laščah. Orkester bo še naprej vodil Matjaž Jevšnikar.