Ravnatelj

Majda Kokošinek

Ukvarjanje z glasbo pomeni poseben privilegij. Žal ni vsem dano in omogočeno, da bi spoznali njene brezmejne razsežnosti, globino njene moči in užitke njene lepote. Je ena najplemenitejših in najlepših umetnosti, ki je dana ljudem. Ob tem se skoraj ne zavedamo, kakšen vpliv ima na naše počutje, vedenje, vsakdanje življenje, na občutke in razum. Strokovnjaki so si že dolgo enotni, da glasba omogoča otrokom oblikovanje in krepitev samopodobe in ima kot taka velik vpliv na izgradnjo osebnosti. Glasbena izobrazba torej velja za neločljivi in naravni del življenja človeške družbe; že v antični Grčiji so poznali glasbene šole, kar kaže na dejstvo, da je glasba pomembno oblikovala vsakdanje življenje. Lahko bi celo rekli, da odkar obstaja človek, obstaja tudi glasba. Je kot fotografija – vanjo so ujeti trenutki večnosti nečesa, kar zaznamuje, kar se rodi znotraj in želi navzven. Z njo smo povezani vsi – vsak jo lahko ustvarja in vsak jo lahko občuduje. Glasbenik je podoben slikarju, le da svojo sliko riše na tišino. Ali kot pravi naš skladatelj Marij Kogoj: »V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.« Beethoven pa glasbo postavlja še višje: »Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.«

Glasba z vso svojo vsebino bogati, prispeva k optimizmu in humanizmu, skratka, pelje nas po poti bogatega in plemenitega duhovnega življenja – vse to je še kako pomembno v današnjem času, ko so vrednote že redkost. Prav zaradi tega in s tem namenom je poslanstvo in cilj vsake glasbene šole spodbujati k razvoju glasbene dejavnosti. Preko glasbene šole razvijamo ljubiteljsko glasbo, spodbujamo k druženju in dvigujemo nivo znanja na tem področju.

V šolskem letu 2013/2014 smo praznovali pol stoletja delovanja Glasbene šole Ribnica. Poleg matične šole v Ribnici imamo dislocirane oddelke v Sodražici, Velikih Laščah in Loškem Potoku. V jubilejnem letu je šolo obiskovalo 328 učencev, kar predstavlja 19,35 oddelka. Najštevilčnejši je klavirski oddelek, sledijo mu harmonika, kitara, violina, petje, flavta, saksofon, klarinet, violončelo, trobenta, citre, tolkala, kljunasta flavta, druga konična trobila, viola, rog, kontrabas in pozavna.

Zelo uspešno delujejo trije orkestri: godalni – od leta 1996, pihalni – od leta 2002, simfonični – od leta 2006 in vedno več različnih komornih skupin. Ker te dejavnosti (predvsem skupinske) potrebujejo večje prostore, se zaradi prostorske stiske pojavljajo vedno večje težave pri organizaciji pouka, ki je zato izjemno zahtevna. V obeh občinah, Ribnica in Sodražica, se že dogovarjamo o možnih rešitvah, sledilo pa bo skupno iskanje rešitev tudi za oddelek glasbene šole v Velikih Laščah.

Dolgoletno delovanje Glasbene šole Ribnica je obrodilo veliko dobrih rezultatov, vplivalo na prepoznavnost naših glasbenikov v slovenskem prostoru, mladi glasbeniki pa so s svojimi nastopi popestrili prireditve in različna dogajanja v kraju in izven njega. Vsa leta delovanja glasbene šole so se dosedanji ravnatelji in učitelji trudili in se še trudimo ustvariti šolo z zadovoljnimi, uspešnimi in ustvarjalnimi učenci, ki so s svojimi glasbenimi znanji nepogrešljivi v ljubiteljski kulturi in hkrati kritični in omikani poslušalci. Prav tako želimo ohranjati prijetno vzdušje v kolektivu.

Zahvaljujem se vsem bivšim učiteljem in ravnateljem, Andreju Puharju, Mirku Rebolju, Bernardi Kogovšek in Matjažu Jevšnikarju ter sedanjim učiteljem za ves trud in dobro voljo. Vsi skupaj rezultate svojega dela prav gotovo dosegamo predvsem zato, ker glasba ne pomeni le dela, pač pa način življenja. Ko glasba človeka napoji, ga prevzame, da se ji predaja ure in ure iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto. Največje zadovoljstvo in zadoščenje je prav gotovo posredovanje svojega znanja in strasti do glasbe mladim, ki v svet glasbe šele vstopajo. Tako minejo leta, za njimi ostajajo spomini – prijetni, veseli, nepričakovani, spomini presenečanja, uspehov in vzponov. V prihodnost pa vstopamo z upanjem, veseljem in jasnimi cilji ter željni novih glasbenih uspehov.

Majda Kokošinek, ravnateljica Glasbene šole Ribnica

• Brigita Bolha (predsednica)

• Matjaž Jevšnikar (namestnik)

• Nika Vrbinc Mihelič

• Irena Nadler

• Patricija Košir

• Janez Oblak

• Stanislav Grebenc

• Daniel Eyer

• Tjaša Perigoj

• Izabela Vlašič

• Naja Zapušek

• Brigita Bolha (predsednica)

• Matjaž Jevšnikar (namestnik)

• Nika Vrbinc Mihelič

• Irena Nadler

• Patricija Košir

• Janez Oblak

• Stanislav Grebenc

• Daniel Eyer

• Tjaša Perigoj

• Izabela Vlašič

• Naja Zapušek

• Brigita Bolha (predsednica)

• Matjaž Jevšnikar (namestnik)

• Nika Vrbinc Mihelič

• Irena Nadler

• Patricija Košir

• Janez Oblak

• Stanislav Grebenc

• Daniel Eyer

• Tjaša Perigoj

• Izabela Vlašič

• Naja Zapušek

• Patricija Košir (predsednica),

• Nika Vrbinc (namestnica),

• Karmen Kordiš,

• Anita Mate Turk,

• Bojan Kaplan,

• Brigita Langenfus,

• Ajda Kokelj,

• Peter Ilc,

• Irena Nadler,

• Mateja Belaj,

• Marija Ivanc Čampa,

• Brigita Bolha.

• Patricija Košir (predsednica),

• Nika Vrbinc (namestnica),

• Karmen Kordiš,

• Anita Mate Turk,

• Bojan Kaplan,

• Brigita Langenfus,

• Ajda Kokelj,

• Peter Ilc,

• Irena Nadler,

• Mateja Belaj,

• Marija Ivanc Čampa,

• Brigita Bolha.

• Karmen Kordiš

• Anita Mate Turk,

• Janez Trček (predsednik)

• Nika Vrbinc (namestnica)

• Patricija Košir

• Brigita Langenfus

• Bojan Kaplan

• Ajda Kokelj

• Franci Zabukovec

• Irena Nadler

• Mateja Belaj

• Marija Ivanc Čampa

• Brigita Bolha

• Janez Trček (predsednik)

• Nika Vrbinc (namestnica)

• Karmen Kordiš

• Anita Mate Turk

• Patricija Košir

• Brigita Langenfus

• Bojan Kaplan

• Ajda Kokelj

• Karmen Jecelj

• Franci Zabukovec

• Irena Nadler

• Mateja Belaj

• Marija Ivanc Čampa

• Brigita Bolha

KLAVIR: Izabela Vlašič/Mirjana Zeljič Brnčič

HARMONIKA: Franc Malavašič

GODALA: Ksenija Abramovič Grom

BRENKALA: Špela Obšteter

PIHALA: Vanjo Tomc

TROBILA IN TOLKALA: Matjaž Jevšnikar

PETJE: Naja Zapušek

NAUK O GLASBI: Emina Mašič

Ravnateljica: Majda Kokošinek

Poslovna sekretarka: Vesna Košmrlj in Marjeta Škulj

Knjižničar: Martin Lavrič

Računovodstvo: Računovodski servis Sandi d.o.o.

Čistilka/hišnik: Mojca Rus

Čistilka: Zalka Lavrič

Hišnik: Stanislav Petek