Marjeta Škulj

 

Suzana Perković

 

 

Martin Lavrič

Martin Lavrič, rojen 1971, je študiral zgodovino in magistriral na Fakulteti za družbene vede, smer Ameriške študije. V času prve zaposlitve je v Knjižnici Bežigrad opravil strokovni izpit za bibliotekarja, naziv bibliotekar pa je pridobil v Centralni ekonomski knjižnici. Nekaj let je služboval v Luksemburgu kot prevajalec pri Evropski komisiji. V knjižnici glasbene šole v Ribnici je zaposlen od jeseni 2011.

 

Mojca Rus

Mojca je rojena leta 1963 in je po poklicu prodajalka. Od leta 2003 je na Glasbeni šoli Ribnica zaposlena kot snažilka in hišnica, kjer predano skrbi za urejenost šolskih prostorov in s tem dobro počutje učencev in zaposlenih.

 

Stanislav Petek