Svet staršev

 
 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. pristojnosti sveta staršev so določene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v pravilniku Sveta staršev Glasbene šole Ribnica.

 

Uradni e-naslov Sveta staršev Glasbene šole Ribnica

svet.starsev@gs-ribnica.si


- na uradni e-naslov Sveta staršev lahko starši učencev in učenk Glasbene šole Ribnica podajo svoje predloge, pripombe in želje, katere bodo obravnavane na naslednji seji Sveta staršev -

 

Člani sveta staršev Glasbene šole Ribnica 2019/2020

 
Samostojni oddelek prof.Predstavnik staršev
1.KSENIJA A. GromANAMARIJA DEJAK
2.BARBARA GoršeMATEJA STARC
3.MAJDA KokošinekSABINA STRITAR
4.CIRIL Skebe/td>MARIJA ADAMIČ
5.ELENA MetelkoSIMON STARC
6.VIKTOR PapežADIN SARHATLIĆ
7.MARKO SmiljanićLUCIJA ADAMIČ
8.VANJO TomcTJAŠA ANDOLJŠEK
9.IZABELA VlašićPETRA DAMJANIĆ HOČEVAR
10.MIRJANA Z. BrnčičMIHA NOVINA
11.FRANC MalavašičDRAGICA HERIC
12.MAJA PovšeTJAŠA VESEL HENIGMAN


Združeni oddelek pri prof.Predstavnik staršev
13.DOMEN Gracej + ANDREJ ŠtrekeljTADEJA GRADIŠAR
14.DEJAN Heraković + NAJA Zapušek + TADEJ KopitarMAJDA DOVIČ
15.JANJA Turk + TJAŠA PerigojMARTINA JUG
16.KRISTINA Jeke + ANDREJ KastrevcJERNEJA GRADIŠAR
17.EMINA Kuhar + KARMEN Z. KosTINA MIHIČ
18.DANICA K. Žgajnar + TEREZA Podlogar + JOANNA BlejwasANITA ANDOLŠEK
19.IVO Vlašić + MAKSIM Bogdanov + JOŽE LovkaMATEJA KURIR