Svet staršev

 
 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. pristojnosti sveta staršev so določene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v pravilniku Sveta staršev Glasbene šole Ribnica.

 

Uradni e-naslov Sveta staršev Glasbene šole Ribnica

svet.starsev@gs-ribnica.si


- na uradni e-naslov Sveta staršev lahko starši učencev in učenk Glasbene šole Ribnica podajo svoje predloge, pripombe in želje, katere bodo obravnavane na naslednji seji Sveta staršev -

 

Člani sveta staršev Glasbene šole Ribnica 2021/2022

 
Samostojni oddelek prof.Predstavnik staršev
1.KSENIJA A. GromBOLTA MOJCA
2.BARBARA GričarGLAVONJIČ LILI
3.MAJDA KokošinekNOSAN JERA
4.CIRIL SkebeANDOLŠEK ANITA
5.ELENA MetelkoILC KATJA
6.VIKTOR PapežBARTOL TOMAŽ
7.MARKO SmiljanićADAMIČ LUCIJA
8.VANJO TomcMIHELIČ TATJANA
9.IZABELA VlašićŠTUMBERGER NINA
10.MIRJANA Z. BrnčičSTOPAR PETRA
11.IVO VlašićKURIR MATEJA
12.MAJA PovšeDRAGAN TAMARA


Združeni oddelek pri prof.Predstavnik staršev
13.DOMEN Gracej + ANDREJ Štrekelj + MIHAEL MitevDROBNIČ IRENA
14.DEJAN Heraković + NAJA Zapušek BugezaGORNIK ORAŽEM ŠPELA
15.JANJA Turk + TJAŠA PerigojJUG MARTINA
16.DANICA Kavrakova Žganjar + ANDREJ Kastrevc + TADEJ Kopitar + ANA StoschitzkyLESAR MARTINA
17.EMINA Kuhar + DAMJANA PraprotnikPUCELJ SANDRA
18.KRISTINA Jeke + LARA Hrastnik + BUROT AvsecBOJC STADLER KATJA
19.FRANC Malavašič + DANIEL Šimek + LUKA LogarHERIĆ DRAGICA