Glasbena šola Ribnica, s sedežem na Kolodvorski ulici 10 v Ribnici, je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod z dislociranimi oddelki v Sodražici, Loškem Potoku in Velikih Laščah.

Glasbena šola Ribnica je bila ustanovljena, 1. oktobra 1962, in z vzgojno-izobraževalnim delom začela, 8. septembra 1963.

Ustanoviteljici Glasbene šole sta:

  • Občina Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica
  • Občina Sodražica, Trg 25. Maja 3, 1317 Sodražica

 

Vršilec dolžnosti ravnatelja  Franc Malavašič

Poslovna sekretarka Suzana Perković

Računovodja  Marjeta Škulj

Telefon 01/836-97-33

Mobitel 051/332-669

Fax 01/836-97-34

TRR 01304-6030712643

Davčna številka 59083204

gs.ribnica@guest.arnes.si